ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας, αποφάσισε να αναζητήσει χορηγούς για την εκτύπωση του φυλλαδίου που θα περιλαμβάνει τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Καλοκαιριού 2016. Το φυλλάδιο κυκλοφορεί σε 10.000 αντίτυπα  και ανεβαίνει πέρα από τα site του Δήμου και του Νομικού Προσώπου και σε όλα τα μέσα Κοινωνικής δικτύωσης  της Λακωνίας στα πλαίσια της διαφημιστικής προβολής των εκδηλώσεων.

   Όποια επιχείρηση επιθυμεί να γίνει χορηγός του εντύπου, θα πρέπει να προσφέρει το ποσό των 200,00 € (διακοσίων ευρώ) . Για το  ποσό αυτό, θα λάβει τιμολόγιο από τον εκδότη του εντύπου.

   Σε κάθε χορηγό θα αντιστοιχεί ένα τέταρτο της σελίδας του φυλλαδίου  για τη διαφημιστική προβολή της επιχείρησής του.

Επειδή πιστεύουμε ότι όλοι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε και στα δύσκολα, περιμένουμε τις δηλώσεις συμμετοχή σας.

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 5 Μαΐου 2016 στα τηλέφωνα 6977890997 και 2732360528.

 

 

Η Πρόεδρος του Ν.Π. Δήμου Μονεμβασίας

 

 

Aλειφέρη Παναγιώτα