Ο Γεράσιμος Ανδρεάτος στην Πλύτρα, 2 Αυγούστου 2019. Είσοδος ελεύθερη!