Προυπολογισμός Νομικού Προσώπου 2018 και Καταστάσεις Εσόδων Εξόδων 1/17 έως και 1/18

ΜΕ ΑΔΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜ.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓ.2018

ΜΕ ΑΔΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ Ν.Π. ΕΩΣ 31.01.2018

ΜΕ ΑΔΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ Ν.Π. ΕΩΣ 31.12.2017