ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

Μολάοι: 23-03-2016

Αριθ. Πρωτ: 153

Θέμα: Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Νομικού Προσώπου.

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στους Μολάους (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) την Δευτέρα 28 Μαρτίου 2016, και ώρα 15:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα πιο κάτω θέματα:

1. «Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 ».

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΛΕΙΦΕΡΗ