ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μολάοι 9-12-2015
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 576
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Νομικού Προσώπου

Θέμα: Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Νομικού Προσώπου.

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στους Μολάους (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) την Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2015, και ώρα 16:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα πιο κάτω θέματα :

1. « Περί συμπλήρωσης της αριθμ. 52/2015 απόφασης του Δ.Σ».
2. «Περί ψήφισης πιστώσεων».

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΛΕΙΦΕΡΗ