ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

Μολάοι 16-02-2016

Αριθ. Πρωτ: 49

Θέμα: Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Νομικού Προσώπου.

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στους Μολάους (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) την Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2016, και ώρα 15:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα πιο κάτω θέματα:

1. «Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού Ν.Π οικον. έτους 2016»

2. «Περί ψήφισης πιστώσεων»

3. ««Έγκριση ή μη της αριθμ.1/2016 μελέτης των αποκριάτικων εκδηλώσεων έτους 2016».

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΛΕΙΦΕΡΗ