ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

Μολάοι: 24-02-2016

Αριθ. Πρωτ: 92

Θέμα: Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Νομικού Προσώπου.

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στους Μολάους (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) την Τρίτη 1 Μαρτίου 2016, και ώρα 15:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα πιο κάτω θέματα:

1. «Περί ορισμού δικηγόρου για εκπροσώπηση του Νομικού Προσώπου (Αφορά την εκδίκαση της από 18/7/2012 εφέσεως κατά της 36/2012 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τριπόλεως ».

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΛΕΙΦΕΡΗ