ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Μολάοι  7/09/2015

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                               Αριθ. Πρωτ: 444

ΔΗΜΟΣ   ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ   

   

                                          Προς:  Μέλη  Διοικητικού Συμβουλίου Νομικού Προσώπου

 

  Θέμα: Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Νομικού Προσώπου.

 

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στους Μολάους (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) την Tετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2015, και ώρα 14:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα πιο  κάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

 

  1.  «Περί  αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2015».
  2. «Περί ψήφισης πιστώσεων».
  3. «Περί λύσης σύμβασης μίσθωσης ακινήτου  για τον Παιδικό Σταθμό Νεάπολης».

 

 

 

 

 

 

Η             ΠΡΟΕΔΡΟΣ               

              ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΛΕΙΦΕΡΗ