ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Μολάοι  2/10/2015

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                               Αριθ. Πρωτ: 473

ΔΗΜΟΣ   ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ   

   

                                          Προς:  Μέλη  Διοικητικού Συμβουλίου Νομικού Προσώπου

 

Θέμα: Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Νομικού Προσώπου.

 

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στους Μολάους (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) την Tετάρτη 7 Οκτωβρίου  2015, και ώρα 14:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα πιο  κάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

  1.  «Περί ψήφισης πιστώσεων».
  2. «Περί Εκμίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας του Ν.Π».

Η             ΠΡΟΕΔΡΟΣ               

              ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΛΕΙΦΕΡΗ