Το Ν.Π.Δ.Δ. «Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του. Πρόκειται για μια (1) θέση ΠΕ Νηπιαγωγών και  μια (1) θέση ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων.
Η διάρκεια των συμβάσεων θα είναι έως 8 μήνες (έως 31/7/2022).
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 13 Δεκεμβρίου 2021.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αντωνοπούλου Ιωάννα τηλ. 2732360533,023

Για περισσότερες πληροφρορίες δείτε το αρχείο της ανακοίνωσης εδώ: ΝΠΔΔ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΣΟΧ1_21