Το Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας  ανακοινώνει τους πίνακες κατάταξης ΣΟΧ1που αφορούν την πρόσληψη δέκα (10) ατόμων για την υλοποίηση της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην  προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία,  σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης 2023 – 2024» .

Κατηγορία Υ.Ε. Καθαριστών Εσωτερικών Χώρων :

Κατηγορία Δ.Ε. Διοικητικού – Λογιστικού :

Κατηγορία Δ.Ε. Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων :

Κατηγορία Τ.Ε. Παιδαγωγών: