Το Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Πολιτισμού & Αθλητισμού για το σχολικό έτος 2022-2023, προσέθεσε στο δυναμικό των σταθμών μας, ψυχολόγο, με σκοπό τον έλεγχο και την προαγωγή της σωματικής και ψυχικής υγείας των παιδιών που φοιτούν στους σταθμούς.
Ο ψυχολόγος θα βρίσκεται σε καθημερινή βάση εκ περιτροπής στους παιδικούς σταθμούς ΔΕ Μολάων, Ασωπού και Βοιών. Θα επισκέπτεται τις τάξεις των παιδιών παρατηρώντας παιδιά και προσωπικό, βοηθώντας και παρέχοντας συμβουλές. Κατά την διάρκεια της χρονιάς, θα πραγματοποιήσει συναντήσεις γονέων μιλώντας για καίρια και σημαντικά θέματα που απασχολούν τους νέους γονείς. Επίσης, βρίσκεται στην διάθεση των γονέων για ενημέρωση και συμβουλές, αλλά και του προσωπικού των παιδικών σταθμών για συζήτηση και συμβουλευτική καθοδήγηση. Ο ψυχολόγος θα πραγματοποιεί ψυχοκινητικό έλεγχο στο σύνολο των νηπίων με στόχο την ανίχνευση στοιχείων που χρήζουν προσοχής και διερεύνησης. Η ψυχοκινητική αξιολόγηση γίνεται σε 4 τομείς: κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη, γλώσσα και αντιληπτική ικανότητα, λεπτή κινητικότητα και αδρή κινητικότητα. Η διαδικασία περιλαμβάνει: γραφοκινητικές ασκήσεις, έλεγχο της λαβής του μολυβιού, γνώσης αριθμών, έλεγχο ευχέρειας και ευκρίνειας λόγου, ικανότητα συνεργασίας με άλλα παιδιά, τήρησης κανόνων και δυνατότητα για συμβολικό παιχνίδι.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους υπεύθυνους των Παιδικών σταθμών:

Παιδικός σταθμός ΔΕ Μολάων : Τηλ. Επικοινωνίας: 2732022722 κα Μεταξάκη
Παιδικός σταθμός ΔΕ Ασωπού: Τηλ. επικοινωνίας :2732082208, κα Αλειφέρη
Παιδικός σταθμός ΔΕ Βοιών: Τηλ. Επικοινωνίας: 2734022279 κα Κοντάκου