Χριστουγεννιάτικο Χωριό – Διαδικτυακό & anti-covid από το Νομικό Πρόσωπο

Χριστουγεννιάτικο Χωριό – Διαδικτυακό & anti-covid από το Νομικό Πρόσωπο.

Για είκοσι πέντε ημέρες από 12 Δεκεμβρίου έως 3 Ιανουαρίου θα εκπέμπει καθημερινά και θα κρατάει συντροφιά στα παιδιά για 16 ώρες το 24ωρο. (8:00 έως 00:00)