Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασιάς

Σύμφωνα με τις διατάξεις του “Καλλικράτη” και συγκεκριμένα της παρ.1 του άρθρου 103 του Ν.3852/2010, ορίζεται ότι κάθε νέος Δήμος στο μέγεθος του δικού μας, μπορεί να συνιστά ή να έχει μέχρι δύο νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ένα για τους τομείς αρμοδιοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης και παιδείας, και ένα για τους τομείς Πολιτισμού, αθλητισμού και περιβάλλοντος, ενώ στην περίπτωση που ο δήμος διαθέτει κοινωφελή επιχείρηση, μπορεί να έχει μόνο ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.

Στα πλαίσια των “Καποδιστριακών” τέως Δήμων που συγκρότησαν το νέο Δήμο Μονεμβασιάς, λειτουργούσαν στους τομείς αρμοδιοτήτων Πολιτισμού & Αθλητισμού και στους τομείς αρμοδιοτήτων κοινωνικής προστασίας, αλληλεγγύης και παιδείας, δώδεκα (12) Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.
Ποιο συγκεκριμένα:

 • «Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) Δήμου Μολάων»
 • «Κέντρο Ανοικτής Περίθαλψης Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) Δήμου Μονεμβασίας»
 • «Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Παιδικού Σταθμού Δήμου Μολάων»
 • «Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο 1ου Παιδικού Σταθμού Δήμου Βοιών»
 • «Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Παιδικού και Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Ασωπού»
 • «Δημοτική Φιλαρμονική Μονεμβασίας»
 • «Δημοτική Φιλαρμονική Δήμου Βοιών»
 • «Δημοτική Φιλαρμονική Ασωπού»
 • «Λαογραφικό Μουσείο Δήμου Ζάρακα»
 • «Οργανισμός Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Μολάων»
 • «Οργανισμός Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ασωπού»
 • «Δημοτική Βιβλιοθήκη & Πινακοθήκη Αχιλλέα Βαρβαρέσσου» (Δήμου Βοιών)

Με την 59/2011 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στην ενοποίηση των παραπάνω ΝΠΔΔ σε ένα Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία «Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασιάς» το οποίο θα έχει τους σκοπούς & τις δραστηριότητες που αυτά ασκούσαν καθώς και δραστηριότητες που ανάγονται στουςτομείς κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης, πολιτισμού και αθλητισμού σύμφωνα με το πλαίσιο του άρθρου 75 του ν. 3463/06