Τη Δευτέρα  26-09-2022 και ώρα 14:00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης των μελών του Δ.Σ. του Νομικού προσώπου με το παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ«Λήψη απόφασης για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης σπουδάστριας επί πτυχίο στο Ν.Π του Δήμου Μονεμβασίας».