Την Τρίτη 6-12-2022 και ώρα  14:00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί  συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης των μελών του Δ.Σ. του Νομικού προσώπου με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. «Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2022».
  2. «Περί εξειδίκευσης δράσεων – πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 [Χριστουγεννιάτικες Εκδηλώσεις]».