Την Τρίτη 06-09-2022 και ώρα 14:00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης των μελών του Δ.Σ. του Νομικού προσώπου με το παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ: «Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2022».