Ανακοίνωση για  πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών διάρκειας δυο (2) μηνών για τον παιδικό σταθμό ΔΕ Βοιών.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ