Το Ν.Π γνωστοποιεί με σχετική ανακοίνωση, την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δυο -2- μηνών, συνολικού αριθμού πέντε (5) ατόμων, για την κάλυψη παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας και συγκεκριμένα για την λειτουργία του Παιδικού Σταθμού της Δημοτικής Ενότητας Βοιών, ΔΕ Ενότητας Μολάων και του ΚΑΠΗ ΔΕ Μολάων και ΔΕ Μονεμβασίας.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 08/05/2023 έως και 12/05/2023