Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Προϋπολογισμού Ν.Π. Αυγούστου 2021