ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020