Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Προϋπολογισμού Ν.Π. Ιουλίου 2021