Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Προϋπολογισμού Ν.Π. Ιουνίου2021