Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Προϋπολογισμού Ν.Π. Μαΐου 2021