Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Προϋπολογισμού Ν.Π. Οκτωβρίου 2021