Δείτε το αρχείο: Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Προϋπολογισμού Ν.Π. Σεπτεμβρίου 2021