Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Προϋπολογισμού Ν.Π. Ιανουαρίου 2020

ΜΕ ΑΔΑ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Ν.Π.2020 ΜΕ ΑΔΑ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ.2020
Διαβάστε περισσότερα