προυπολογισμός

Πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων για το χρονικό διάστημα 1/1 έως 30/11

Από το Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Υποστήριξης [...]

2023-12-04T12:08:47+02:004 Δεκεμβρίου 2023|Ανακοινώσεις-Νέα|

Πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων για το χρονικό διάστημα 1/1 έως 31/8

Από το Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Υποστήριξης [...]

2023-09-04T12:52:23+03:004 Σεπτεμβρίου 2023|Ανακοινώσεις-Νέα|

Πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων για το χρονικό διάστημα 1/1 έως 31/7

Από το Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Υποστήριξης [...]

Πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων για το χρονικό διάστημα 1/1 έως 31/3

Από το Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Υποστήριξης [...]

Πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων για το χρονικό διάστημα 1/1 έως 28/2

Από το Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Υποστήριξης [...]

Go to Top