Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Προϋπολογισμού Ν.Π. Ιανουαρίου 2020

ΜΕ ΑΔΑ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Ν.Π.2020 ΜΕ ΑΔΑ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ.2020
Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Προϋπολογισμού Ν.Π. Ιουλίου 2019

ΜΕ ΑΔΑ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Ν.Π.ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 ΜΕ ΑΔΑ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ Ν.Π.2019
Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Προϋπολογισμού Ν.Π. Ιανουαρίου 2019

ΜΕ ΑΔΑ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Ν.Π. 2019 ΜΕ ΑΔΑ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Ν.Π. 2019
Διαβάστε περισσότερα