Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Προϋπολογισμού Ν.Π. Φεβρουαρίου 2018

ΜΕ ΑΔΑ ΠΟΡEΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΜΕ ΑΔΑ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018
Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Προϋπολογισμού Ν.Π. Σεπτεμβρίου

ΜΕ ΑΔΑ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Ν.Π. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΜΕ ΑΔΑ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Ν.Π.ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017
Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Προϋπολογισμού Ν.Π. Αυγούστου

ΜΕ ΑΔΑ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 ΜΕ ΑΔΑ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Ν.Π. ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017
Διαβάστε περισσότερα