Προσκλήσεις σε συνεδριάσεις του Δ.Σ του Νομικού Προσώπου – 27/1/23

Την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023 θα πραγματοποιηθεί διπλή συνεδρίαση [...]